Гаранции

Всички продукти предлагани от bodra.bg се предоставят от производители и официални дистрибутори. Всеки един продукт е с различен гаранционен срок, отбелязан съответно върху гаранционната карта.

Гаранционният срок за предлаганите мебели е 2 години и включва покриване на производствени дефекти и дефекти вследствие на употреба, но не причинени по вина на потребителя вследствие на несъобразяване с характеристиките на продуктите.

Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.